Bliv medlem

Meld dig ind

Skriv til os hvis du gerne vil meldes ind i Slagelse Kunstforening.

Priser

250 kr. for pr. person.

400 kr. for par-medlemsskab

100 kr. for unge under 21 år.

Indmeldelsesformular

  I Slagelse Kunstforening mødes mennesker af vidt forskellig status, observans og tilgang til kunsten. Men ét er vi fælles om: Vi anser kunst for at være en nødvendig del af livet.

  For kontingentet får man adgang, samt invitation til spændende udstillinger, der åbnes med lidt festlighed ved ferniseringen, en altid velbesøgt generalforsamling med et interessant kulturelt indslag – og ikke mindst lodtrækning om spændende kunstværker.

  Kunstforeningen er en aktiv del af Slagelses kulturliv, og den lægger vægt på at sætte fingeraftryk på Slagelses kulturelle udvikling ved så vidt muligt at være med, hvor beslutningerne påvirkes og træffes.

  Kunstforeningen lægger vægt på i videst muligt omfang at tage imod hjælp, hvis medlemmerne har tid og energi at give af. Det kan dreje sig om at være med til at hænge udstillinger op, holde vagt ved udstillinger, hverve flere medlemmer, finde sponsorer eller noget helt andet, bestyrelsen ikke har tænkt på.

  HVORFOR SKAL JEG VÆRE MEDLEM?

  • Fordi Slagelse Kunstforening arrangerer spændende udstillinger.
  • Fordi Slagelse Kunstforening arrangerer spændende kunst- og kulturudflugter.
  • Fordi du synes, at livet er fattigere uden kunst.
  • Fordi du som medlem dokumenterer behovet for at vise udstillinger af lødig professionel kunst.
  • Fordi der udloddes flotte kunstværker til medlemmerne på den årlige generalforsamling.
  • Fordi Slagelse Kunstforening allerede har opnået gode resultater i retning af at gøre adgangen til Det Røde Tårn mere tilgængelig.